JAMES, JOHN (bu farw 1705), gweinidog Annibynnol

Enw: John James
Dyddiad marw: 1705
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Dyfnallt Owen

Addysgwyd ef yn Ystrad Wallter neu Abertawe. Ordeiniwyd ef yn Llanybri, 1688. Estynnwyd rhodd iddo o ddwy bunt gan y Bwrdd Presbyteraidd (16 Ionawr 1690) i'w galonogi yn ei waith yn y Cruglas (Panteg). Ategir ei fod yn y Cruglas yng nghofnodion yr ' Common Fund ' neu'r Bwrdd Presbyteraidd (1690-2), a'i fod yn rhyddddeiliad ac wedi derbyn punt o gydnabyddiaeth gan ei gynulleidfa. Yr oedd yn bresennol yn Nhirdoncyn, 17 Tachwedd 1697, ar ddydd neilltuo Llewelyn Bevan i Gwmllynfell a Gellionnen. Yn ôl adroddiad wardeiniaid plwyf Henllan Amgoed (4 Medi 1705) pregethai i gynulleidfa Lewis Thomas - plaid y Calfiniaid. Bu farw yn y flwyddyn honno.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/