JARDINE, JAMES (bu farw 1737), gweinidog Annibynnol

Enw: James Jardine
Dyddiad marw: 1737
Plentyn: David Jardine
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Dyfnallt Owen

Ganwyd yn Llanboidy, Sir Gaerfyrddin, mab amaethwr llwyddiannus. Yr oedd yn aelod yn Henllan neu Rydyceisiaid, Sir Gaerfyrddin. Yn 1720 yr oedd yn weinidog yn Ninbych. Priododd ferch ei ragflaenydd, y Parch. Thomas Baddy. Bu farw yn 1737 a chladdwyd ef yn yr Eglwys Wen, Dinbych. Mab iddo oedd David Jardine.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/