JARDINE, JAMES (bu farw 1737), gweinidog Annibynnol

Enw: James Jardine
Dyddiad marw: 1737
Plentyn: David Jardine
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Dyfnallt Owen

Ganwyd yn Llanboidy, Sir Gaerfyrddin, mab amaethwr llwyddiannus. Yr oedd yn aelod yn Henllan neu Rydyceisiaid, Sir Gaerfyrddin. Yn 1720 yr oedd yn weinidog yn Ninbych. Priododd ferch ei ragflaenydd, y Parch. Thomas Baddy. Bu farw yn 1737 a chladdwyd ef yn yr Eglwys Wen, Dinbych. Mab iddo oedd David Jardine.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.