JENKINS, JOHN (1821 - 1896) golygydd a chyfieithydd, Llanidloes

Enw: John Jenkins
Dyddiad geni: 1821
Dyddiad marw: 1896
Rhiant: Edward Jenkins
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: golygydd a chyfieithydd
Place: Llanidloes
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Argraffu a Chyhoeddi; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: Elwyn Evans

Ganwyd ym mis Tachwedd yn fab i Edward Jenkins, gwneuthurwr gwlanen. Addysgwyd ef yn Amwythig ac yna aeth i'w hyfforddi at John Owen, cyfreithiwr, y Drenewydd. Yn 1842 dychwelodd i Lanidloes ac ymsefydlodd yno. Daliodd nifer o swyddi cyfreithiol a hefyd swyddi ynglŷn â llywodraeth leol ac addysg.

Ymhlith y pamffledi a gyhoeddwyd ganddo ceir Law Reform, 1845; National Education, 1848; The Laws Relating to Religious Liberty, 1880; The Laws Concerning Religious Worship, 1885. Ymddangosodd ei draethawd, ‘The Feudal System’ yn ail argraffiad Some Specimens of the Poetry of the Antient Welsh Bards, Translated into English, with Notes gan Ieuan Brydydd Hir (Llanidloes, O. Mills 1862). Yn 1873 cyhoeddodd ei gyfieithiadau o farddoniaeth Cymru, The Poetry of Wales (Llanidloes, J. Pryse).

Bu farw 22 Chwefror 1896.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/