KADWALADR (CADWALADER), SION, JOHN, SIONYN; baledwr ac anterliwtiwr a gyfansoddai yn nechrau hanner olaf y 18fed ganrif

Enw: Sion Kadwaladr
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: baledwr ac anterliwtiwr
Maes gweithgaredd: Cerddoriaeth; Perfformio; Barddoniaeth
Awdur: Gruffydd Glyn Evans

O blwyf Llanycil, ger y Bala, yr oedd yn ôl ' Ioan Pedr ' (N.L.W. MS. 2629). Disgrifia ei hun (yn ei anterliwt Gaulove, 125) fel ' dynan go brydd heb chwaer na brawd, anystwyth dlawd yn wastad.' Tystiolaethir mewn baled ganddo (Bibliography of Welsh Ballads, No. 73) ac yn ei anterliwt Einion, ac mewn marwnad iddo (yn N.L.W. MS. 2629) iddo ddioddef ei dransportio i'r America am saith mlynedd. Yn ôl ' Ioan Pedr ' ei drosedd ydoedd lladrata hanner coron. Ymddengys mai ar ei ddychweliad y cyfansoddodd ei anterliwtiau. (1) Einion a Gwenllian (N.L.W. MS. 522); ni raid derbyn yr awgrym mai ar y cyd â Huw Jones o Langwm y'i hysgrifennwyd. Cynigir tua 1756 fel dyddiad cyfansoddi. (2) Gaulove a Clarinda; cyfansoddwyd rhwng 1756 a 1762 (N.L.W. MS. Cwrtmawr 39). (3) Y Brenin Dafydd a Gwraig Urias; cyfansoddwyd gyda Huw Jones o Langwm ac argraffwyd yng Nghaer tua 1765. Ei nodweddion fel anterliwtiwr yw bywiogrwydd ei olygfeydd a'i ysmaldod miniog. Nid yr un yw â'r John Cadwaladr y ceir dwy faled o'i waith yn Beirdd y Berwyn (' Cyfres y Fil ').

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/