LATHROP, RICHARD (bu farw 1764), gwerthwr llyfrau ac argraffydd yn Amwythig.

Enw: Richard Lathrop
Dyddiad marw: 1764
Priod: Mary Lathrop (née Hesketh)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gwerthwr llyfrau ac argraffydd
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Argraffu a Chyhoeddi
Awdur: William Llewelyn Davies

Nid oes sicrwydd ei fod yn Gymro, ac nid oedd ei gynnyrch Cymreig - llyfrau a baledi - mor helaeth ag eiddo Thomas Durston a Stafford Prys. Dechreuodd ei fusnes ei hun fel argraffydd yn 1738 (gweler Cambriae Suspiria In Obitum … Reginae Carolinae … Authore Tho. Richards). Cafodd ryddfreiniad y ' Combrethren of Saddlers … ' ar 22 Mehefin 1739. Priododd, 14 Chwefror 1737/8, Mary Hesketh. Claddwyd ef 1 Tachwedd 1764.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.