MORRIS, DAVID (1744 - 1791), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac emynydd

Enw: David Morris
Dyddiad geni: 1744
Dyddiad marw: 1791
Priod: Beti Morris
Priod: Mary Morris
Plentyn: Ebenezer Morris
Rhiant: Morris Morgan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac emynydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Ganwyd yn 1744 yn Lledrod, Sir Aberteifi, mab Morris Morgan. Dywedir mai porthmon ydoedd ym more'i oes, ond ni wyddys am ei gysylltiadau crefyddol y pryd hynny. Dechreuodd bregethu gyda'r Methodistiaid yn 1765 a daeth i amlygrwydd yn fuan fel pregethwr nerthol, a chafodd ddylanwad mawr ar y werin yn ystod ei deithiau dros Gymru. Dechreuodd dewychu o ran ei gorff pan oedd yn ieuanc, a rhwystrwyd ef gan hynny rhag teithio gymaint â rhai o'i gyfoeswyr. Symudodd i Dŵr-gwyn, plwyf Tredreyr, yn 1774, ar gais y seiat Fethodistaidd yno i'w bugeilio, a bu'n trigo ym Mhen-y-ffos. Claddwyd Mary, ei wraig, yn 1788, a chanodd ‘Williams, Pantycelyn’ farwnad iddi; enwir ‘Betti,’ ei ail wraig, ym marwnad Thomas Jones i'w goffadwriaeth. Mab y wraig gyntaf oedd yr enwog Ebenezer Morris. Bu farw 17 Medi 1791 a chladdwyd ef ym mynwent Tredreyr. Yr oedd David Morris yn emynydd o fri hefyd. Cyhoeddwyd casgliad o'i emynau o wasg J. Ross, Caerfyrddin, yn 1773, sef Can y Pererinion Cystuddiedig ar eu Taith tua Seion, etc., sy'n cynnwys ‘N'ad im fodloni ar ryw rith,’ ‘Mae pawb o'r brodyr yno'n un,’ etc. Y mae ‘Marwnad i Rees Williams o Gauo’ yn y casgliad uchod, a chyhoeddodd Marwnad ar Farwolaeth Llewelyn Dafydd o Blwyf Trecastell, etc., o'r un wasg yn 1783.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/