OWEN, HUGH (1761 - 1827), clerigwr a hanesydd lleol

Enw: Hugh Owen
Dyddiad geni: 1761
Dyddiad marw: 1827
Priod: Bridget Owen (née Whitfield)
Plentyn: Edward Pryce Owen
Rhiant: Pryce Owen
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerigwr a hanesydd lleol
Maes gweithgaredd: Crefydd; Hanes a Diwylliant
Awdur: William Llewelyn Davies

mab Pryce Owen, meddyg, Amwythig (' Pryce Owen of Bettws,' Sir Drefaldwyn, medd Richard Williams, Montgomeryshire Worthies, ail arg.), a'i wraig Bridget, merch John Whitfield. Er mai tenau braidd ydyw cysylltiad Owen â Chymru rhaid ei gynnwys yma pe na bai ond am ei fod yn gyd-awdur (â J. B. Blakeway) A History of Shrewsbury, gwaith gwerthfawr mewn dwy gyfrol bedwarplyg, 1825, sydd o ddiddordeb i haneswyr Cymru. Cafodd ei addysg yng Ngholeg S. Ioan, Caergrawnt (B.A. 1783, M.A. 1807). Daeth yn ficer S. Julian, Amwythig, 1791, yn brebend yr eglwys gadeiriol, Salisbury, 1803; cafodd hefyd 'gyfran' o ficeriaeth Bampton, swydd Rhydychen, 1819, daeth yn archddiacon Salop 27 Rhagfyr 1821, cafodd brebendiaeth yn eglwys gadeiriol Lichfield, 30 Mawrth 1822 a dilynodd Blakeway yn S. Mary's, Amwythig, yn 1826. Bu farw 23 Rhagfyr 1827.

Mab iddo oedd Edward Pryce Owen.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/