RHISIART OWEN (ap RHISIART) o'r Lasynys, Sir Feirionnydd (fl. c. 1622), bardd

Enw: Rhisiart Owen (Ap Rhisiart)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Cartref: Lasynys
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ceir ei gywydd marwnad i Syr Wiliam Morys o'r Clenennau yn Brogyntyn MS. 3 (175), cywyddau moliant i Humphrey Jones o Graflwyn yn Brogyntyn MS. 3 (204) a Llanstephan MS. 125 (716), englynion amrywiol yn NLW MS 566B (93b) a NLW MS 643B (78), a chân rydd yn NLW MS 566B (125). Ni wyddys ai ef yw'r bardd a enwir yn J. H. Davies, Bibliog. of Welsh Ballads, 22.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.