RHISIART OWEN (ap RHISIART) o'r Lasynys, Sir Feirionnydd (fl. c. 1622), bardd

Enw: Rhisiart Owen (ap Rhisiart)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Home: Lasynys
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ceir ei gywydd marwnad i Syr Wiliam Morys o'r Clenennau yn Brogyntyn MS. 3 (175), cywyddau moliant i Humphrey Jones o Graflwyn yn Brogyntyn MS. 3 (204) a Llanstephan MS. 125 (716), englynion amrywiol yn NLW MS. 566 (93b) a 643 (78), a chân rydd yn N.L.W. MS. 566 (125). Ni wyddys ai ef yw'r bardd a enwir yn J. H. Davies, Bibliog. of Welsh Ballads, 22.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/