QUARRELL, JAMES (fl. 1650-72), pregethwr Piwritanaidd, Annibynnwr

Enw: James Quarrell
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: pregethwr Piwritanaidd, Annibynnwr
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Thomas Richards

Daw i'r golwg gyntaf fel un o ddisgyblion teithiol Vavasor Powell o dan Ddeddf y Taeniad (1650-3), un o brif amddiffynwyr y gŵr hwnnw yn yr Examen et Purgamen Vavasoris, a dal tarian Powell yn erbyn diffynwriaeth Cromwell drwy arwyddo'r Word for God. Sefydlwyd ef yn Ffordun gan y ‘Triers.' Gyda'r Adferiad yn 1660 wele ef yng ngharchar Trallwng; o dan Ddeddf y Pum Milltir gorfu arno symud o Ffordun i gartref newydd, a dewisodd Amwythig; yno yn 1671 y rhoddodd gyngor petrus ddigon i Henry Maurice yng nghanol ei bryderon, ac yno, ar 22 Mai 1672, y cafodd drwydded i bregethu yn un o ystafelloedd y King's Head.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/