RHIWALLON ap CYNFYN (bu farw 1070), brenin Powys

Enw: Rhiwallon ap Cynfyn
Dyddiad marw: 1070
Plentyn: Gwladys ferch Rhiwallon ap Cynfyn
Plentyn: Meilyr ap Rhiwallon
Rhiant: Angharad ferch Maredudd ab Owain
Rhiant: Cynfyn ap Gwerstan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: brenin Powys
Maes gweithgaredd: Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Thomas Jones Pierce

ail fab Cynfyn ap Gwerstan ac Angharad, merch Maredudd ab Owain, a brawd Bleddyn. Bu'n gyd-reolwr Powys o 1063. Lladdwyd ef ym mrwydr Mechain. Bu Meilyr, ei fab, farw yn 1081, a daeth Gwladus, ei ferch, yn wraig Rhys ap Tewdwr.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.