RHYS BRYCHAN (c. 1500), bardd

Enw: Rhys Brychan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Nansi Ceridwen Jones

Y mae 27 o gerddi o'i waith ar gael mewn llawysgrifau, yn eu plith awdl a marwnad i Rosser Fychan o Dalgarth, awdl foliant i Lewis ap Risiart Gwyn o'r Fan, a cherddi i Einion Fychan o'r Tywyn, Watkin Fychan o Dreffylip, Syr Morgan ap Syr Sion Farchog o Dredeigr, William Herbert, ac eraill. Ceir y rhan fwyaf o'i waith yn y llawysgrifau canlynol: NLW MS. 970 (177, 184), 6511 (37, 129), 13072 (177, 179); Pen. MSS. 55 (3, 21, 97, 131, 153, 185), 60 (87), 83 (67), 96 (51), 100 (84, 87); Llanst. MSS. 133 (28, 29, 728), 134 (143, 153, 300); Gwysaney MS. 38 (24, 27, 61); Wynnstay MS. 1 (59, 60); Hafod MS. 20 (126, 234); ‘Llyfr Hir Llanharan’ (98, 101, 209).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/