ROBERTS, JOHN ASKEW (1826 - 1884), hynafiaethydd, awdur, a newyddiadurwr

Enw: John Askew Roberts
Dyddiad geni: 1826
Dyddiad marw: 1884
Rhiant: Samuel Roberts
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: hynafiaethydd, awdur, a newyddiadurwr
Maes gweithgaredd: Hanes a Diwylliant; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Argraffu a Chyhoeddi
Awdur: William Llewelyn Davies

Ganwyd 27 Mawrth 1826 yng Nghroesoswallt, mab Samuel Roberts, llyfrwerthwr. Yn 1848 yr oedd yn ysgrifennu i Oswald's Well, cylchgrawn a ddilynwyd yn 1849 gan yr Oswestry Advertiser, a gychwynnwyd gan Askew Roberts yn fisolyn, ac wedyn yn wythnosolyn, ac y bu'r cychwynnydd mewn cysylltiad ag ef am 20 mlynedd. Wedi iddo werthu hawlfraint yr Advertiser ac ymneilltuo o'r swydd o olygydd, parhaodd Roberts i gyfrannu i'w golofnau o bryd i bryd hyd 1871, pryd y dechreuodd ofalu am y golofn hynafiaethau, a elwid Bye-Gones, a ddaeth i'w chysylltu mwyach ag enw Roberts, ac a ymddangosodd am gyfnod hir, gan gael ei hailgyhoeddi yn rhannau chwarterol. Un o'r ysgrifenwyr mwyaf cyson i Bye-Gones oedd W. W. E. Wynne, Peniarth, Sir Feirionnydd, ysgolhaig a hynafiaethydd y cydweithiodd Roberts ag ef i ddwyn allan argraffiad 1878 o lyfr Syr John Wynn, Gwydir, sef The history of the Gwydir family . Cyhoeddodd Roberts hefyd Contributions to Oswestry History 1881; Wynnstay and the Wynns , 1876; a gwaith a gafodd gylchrediad eang, sef The Gossiping Guide to Wales. Gydag Edward Woodall golygodd The Pictorial Itinerary, an Illustrated Guide to the Railways and Coach-Roads of North Wales (Oswestry, 1882). Ysgrifennai i gyhoeddiadau'r Shropshire Archaeological Society a'r Powys-land Club. Heblaw'r Advertiser cychwynnodd, 1860, The Merionethshire Standard, a ymgorfforwyd yn y Cambrian News yn ddiweddarach. Bu farw 10 Rhagfyr 1884, yn 58 oed.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.