SAMUEL, WILLIAM THOMAS (1852 - 1917), cerddor

Enw: William Thomas Samuel
Dyddiad geni: 1852
Dyddiad marw: 1917
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Crefydd; Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd 17 Hydref 1852 yng Nghaerfyrddin. Derbyniodd ei addysg yn ysgol elfennol Caerfyrddin ac wedi hynny cafodd gwrs o addysg gan y Parch. Lewis Lewis, a chan Alcwyn Evans. Dechreuodd ddysgu nodiant y Tonic Sol-ffa yn ieuanc, a chafodd amryw dystysgrifau. Yn 17 oed cadwai ddosbarth i ddysgu Tonic Sol-ffa yng Nghaerfyrddin, Felin Wen, ac Abergwili. Yn 1869 dewiswyd ef yn arweinydd côr undebol Caerfyrddin. Enillodd holl dystysgrifau Coleg y Tonic Sol-ffa, a chafodd y radd o L.T.S.C. a gwnaed ef yn aelod o gyngor y coleg. Bu am gyfnod yng Ngholeg Aberystwyth o dan addysg Dr. Joseph Parry.

Cyfansoddodd nifer o donau, anthemau, a darnau cerddorol. Bu ‘Storm the Fort of Sin,’ ei anthemau ‘Mor hawddgar yw Dy bebyll’ ac ‘O'r dyfnder y llefais,’ a'i bedwarawd, ‘Y Deigryn,’ yn boblogaidd. Cydolygodd Llawlyfr Moliant y Bedyddwyr, ac efe a drodd i'r Sol-ffa gasgliad o donau ‘Elis Wyn o Wyrfai.’ Bu'n byw yn Tŷ Du, sir Fynwy, Abertawe, a Chaerdydd. Arweiniodd lawer o gymanfaoedd canu.

Yng ngŵyl y plant a gynhaliwyd yn Neuadd y Parc, Caerdydd, 23 Chwefror 1917, arweiniai dros 500 o blant i ganu ‘Ymdeithio'r ym tua Seion,’ ac wedi canu eisteddodd ar y llwyfan a bu farw. Claddwyd ef ym mynwent gyhoeddus Aberystwyth, 28 Chwefror 1917.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/