SAUNDERS, WILLIAM (1806 - 1851), bardd a llenor

Enw: William Saunders
Dyddiad geni: 1806
Dyddiad marw: 1851
Rhiant: Evan Saunders
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd a llenor
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Barddoniaeth; Argraffu a Chyhoeddi
Awdur: William Roger Hughes

Ganwyd 17 Ionawr 1806 yn Gwarcwm, Llanllwni, Sir Gaerfyrddin, mab i Evan Saunders, amaethwr. Addysgwyd ef yn ysgol Castell Hywel ac ysgol ramadeg (Annibynnol) Caerfyrddin. Prentisiwyd ef yn argraffydd, a bu'n gweithio gyda Samuel Williams, Aberystwyth. Yn ystod y tymor hwnnw daeth i amlygrwydd fel bardd, ac enillodd wobrwyon yn eisteddfod Caerfyrddin ac eisteddfodau eraill ar destunau megis ‘Y Gwanwyn,’ ‘Yr Haf,’ ‘Yr Hydref,’ ‘Y Gaeaf,’ ‘Y Daran,’ ‘Y Môr,’ ac am gyfieithiadau mydryddol. O 1830 hyd ei farw bu'n gweithio yn swyddfa argraffu a chyhoeddi William Rees, Llanymddyfri; ceir llawer o'i waith prydyddol a llenyddol yng nghylchgronau'r cyfnod a gyhoeddid gan William Rees — Yr Efangylydd, Yr Haul, Y Cylchgrawn. Golygodd gyfran o argraffiad Rice Rees o Cannwyll y Cymry. Y mae cyfrol lawysgrif o'i waith yn Llyfrgell Dinas Caerdydd. Bu farw 30 Mehefin 1851.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/