WILIAM EGWAD (c. 1450), bardd

Enw: Wiliam Egwad
Dyddiad geni: c. 1450
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ni wyddys ddim am ei fywyd, ond tebyg fod iddo gysylltiad â phlwyf Llanegwad, Sir Gaerfyrddin (Lloyd, A History of Carmarthenshire, ii, 413). Dywed Pen. MS. 122 (119) iddo gael ei gladdu yn Llanegwad Fawr. Am ei weithiau mewn llawysgrifau gweler H. Lewis a L. Jones, Mynegai, a Catalogue of Additions to B.M. MSS. 1841-5. Gweler hefyd ei weithiau yn N.L.W. MSS. 4710, 5273, 6511, 13071, 13167, ac yn Brogyntyn MS. 2 yn Ll.G.C.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/