WILIAM EGWAD (c. 1450), bardd

Enw: Wiliam Egwad
Dyddiad geni: c. 1450
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ni wyddys ddim am ei fywyd, ond tebyg fod iddo gysylltiad â phlwyf Llanegwad, Sir Gaerfyrddin (Lloyd, A History of Carmarthenshire, ii, 413). Dywed Peniarth MS 122 (119) iddo gael ei gladdu yn Llanegwad Fawr. Am ei weithiau mewn llawysgrifau gweler H. Lewis a L. Jones, Mynegai, a Catalogue of Additions to B.M. MSS. 1841-5. Gweler hefyd ei weithiau yn NLW MS 4710B , NLW MS 5273D , NLW MS 6511B , NLW MS 13071B , NLW MS 13167B , ac yn Brogyntyn MS. 2 yn Ll.G.C.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.