WILLIAMS, PENRY (1800 - 1885), peintiwr

Enw: Penry Williams
Dyddiad geni: 1800
Dyddiad marw: 1885
Rhiant: William Williams
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: peintiwr
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Megan Ellis

Mab William Williams, saer cerrig o Ferthyr Tydfil, a bedyddiwyd ef yno 2 Chwefror 1800. Bu'n ddisgybl i Fuseli yn ysgolion yr Academi Frenhinol ac enillodd un o fathodau arian Cymdeithas y Celfyddydau yn 1821. Ymsefydlodd yn Rhufain yn 1827 a daeth yn gyfeillgar â John Gibson yno. Etholwyd ef yn aelod o Gymdeithas Peintwyr mewn Dyfrlliw yn 1828. Dangoswyd nifer o'i ddarluniau yn arddangosfeydd y Sefydliad Prydeinig a Chymdeithas yr Artistiaid Prydeinig a chynifer a 34 yn arddangosfeydd yr Academi Frenhinol rhwng 1822 a 1869, gan gynnwys darluniau o John Gibson a'r arglwyddes Charlotte Guest. Darluniau o fywyd yn Rhufain a golygfeydd yn yr Eidal yw mwyafrif ei waith, a cheir amryw ohonynt yn yr Oriel Genedlaethol, yr Amgueddfa Brydeinig, ac Amgueddfa South Kensington. Ysgythrwyd nifer o'i weithiau. Bu farw yn Rhufain 27 Gorffennaf 1885.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/