WILLIAMS, PENRY (1800 - 1885), peintiwr

Enw: Penry Williams
Dyddiad geni: 1800
Dyddiad marw: 1885
Partner: John Gibson
Rhiant: William Williams
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: peintiwr
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Megan Ellis

Mab William Williams, saer cerrig o Ferthyr Tydfil, a bedyddiwyd ef yno 2 Chwefror 1800. Bu'n ddisgybl i Fuseli yn ysgolion yr Academi Frenhinol ac enillodd un o fathodau arian Cymdeithas y Celfyddydau yn 1821. Ymsefydlodd yn Rhufain yn 1827 a daeth yn gyfeillgar â John Gibson yno.

Etholwyd ef yn aelod o Gymdeithas Peintwyr mewn Dyfrlliw yn 1828. Dangoswyd nifer o'i ddarluniau yn arddangosfeydd y Sefydliad Prydeinig a Chymdeithas yr Artistiaid Prydeinig a chynifer a 34 yn arddangosfeydd yr Academi Frenhinol rhwng 1822 a 1869, gan gynnwys darluniau o John Gibson a'r arglwyddes Charlotte Guest. Darluniau o fywyd yn Rhufain a golygfeydd yn yr Eidal yw mwyafrif ei waith, a cheir amryw ohonynt yn yr Oriel Genedlaethol, yr Amgueddfa Brydeinig ac Amgueddfa South Kensington. Ysgythrwyd nifer o'i weithiau. Bu farw yn Rhufain 27 Gorffennaf 1885.

Nodyn golygyddol 2021:

Cymar Penry Williams yn Rhufain oedd y cerflunydd John Gibson.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.