Cywiriadau

WILLIAMS, RICHARD ('Gwydderig '; 1842 - 1917), glöwr a bardd

Enw: Richard Williams
Ffugenw: Gwydderig
Dyddiad geni: 1842
Dyddiad marw: 1917
Rhiant: Mary Williams
Rhiant: Daniel Richard Williams
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: glöwr a bardd
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Barddoniaeth
Awdur: William Llewelyn Davies

Ganwyd Chwefror 1842, mab Daniel Richard Williams, glöwr, a'i wraig Mari, merch fferm. Magwyd ef yn Bryn Hafod, Brynaman. Collodd ei dad pan nad oedd ond ieuanc. Dilynodd yntau yng nghamre ei dad a mynd i weithio mewn glofa. Dechreuodd anfon englynion i'r Gwladgarwr pan oedd ' Caledfryn ' (William Williams) yn olygydd y golofn farddol yn y papur hwnnw. Pan ddaeth dirwasgiad ym mywyd diwydiannol Brynaman a'r cylch, ymfudodd ' Gwydderig ' i Pennsylvania, U.D.A., eithr dychwelodd maes o law i Frynaman. Daeth yn bur adnabyddus yng nghylchoedd barddonol Cymru fel englynwr, ac fel 'bardd yr englyn' y cofia llawer amdano. Dywedir iddo ef a ' Gurnos ' ddechrau paratoi geiriadur cynganeddol. Er iddo ennill gwobrau mewn eisteddfodau cenedlaethol fwy nag unwaith nid ymddengys i gasgliad o'i weithiau gael ei gyhoeddi a rhaid felly chwilio amdanynt yn newyddiaduron a chylchgronau ei gyfnod; ceir rhai englynion o'i waith yn yr erthglau yn y rhifynnau o'r Geninen a nodir isod. Bu farw 30 Mawrth a chladdwyd ef ym mynwent capel Gibea, Brynaman, 4 Ebrill 1917.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Cywiriadau

WILLIAMS, RICHARD ('Gwydderig')

Ganwyd 16 Chwefror 1842, mewn bwthyn o'r enw Pen-y-graig, Brynaman. Wedyn y symudodd ei rieni i Fryn Hafod. (Gwybodaeth gan John Jenkin Morgan, Glanaman.)

    Dyddiad cyhoeddi: 1970

    Cywiriadau

    Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

    Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.