WILLIAM, THOMAS (1717 - 1765), cynghorwr Methodistaidd, a gweinidog Annibynnol wedyn

Enw: Thomas William
Dyddiad geni: 1717
Dyddiad marw: 1765
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cynghorwr Methodistaidd, a gweinidog Annibynnol wedyn
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Ganwyd 1717, mab melinydd Melin Corrwg, Eglwysilan, Morgannwg. Argyhoeddwyd ef dan weinidogaeth Howel Harris, c. 1738. Bu'n ysgolfeistr cylchynol, dechreuodd gynghori gyda'r Methodistiaid, ac apwyntiwyd ef yn arolygwr y seiadau ym Mro Morgannwg yn 1743. Yr oedd yn un o'r rhai a arwyddodd y neges i'r sasiwn yn 1745 ynghylch ordeinio'r cynghorwyr; cafodd ef a'i gyfaill William Edwards ryw fath o urddiad tua'r un amser gan seiat y Groes-wen. Cadwodd ei gyswllt â'r Methodistiaid, a bu'n wr ar ddeheulaw Harris ym mlynyddoedd cyntaf y rhwyg rhyngddo a Daniel Rowland. Diarddelwyd ef o blaid Harris yn 1752, ac enciliodd gyda seiat y Groes-wen at yr Annibynwyr. Bu farw ar daith bregethu yng Nghwm Rhondda, 16 Rhagfyr 1765, a'i gladdu ym mynwent y Cymer.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.