WILLIAMS, THOMAS (‘Clwydfro’; 1821-1855)

Enw: Thomas Williams
Ffugenw: Clwydfro
Dyddiad geni: 1821
Dyddiad marw: 1855
Rhiant: Robert Williams
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yn Glanclwyd, Bodfari, yn fab i Robert Williams (isod). Dechreuodd brydyddu 'n ifanc, ac anfon ei waith i'r Geiniogwerth (gweler Jones, Lewis, 1808 - 1854), yr Amserau, a'r Beirniadur Cymreig, (1845). Ymfudodd i Awstralia i'r gwaith aur — yr oedd yn Melbourne yn 1853 neu 1854 (Cymru, O.M.E., xxxi, 284). Bu farw mewn lle o'r enw Castlemaine fis Ebrill 1855, ‘yn 34 oed.’

Yr oedd ei dad,

ROBERT WILLIAMS, Glanclwyd, yntau'n brydydd Barddoniaeth.

Priodolir iddo garolau, emynau, a marwnadau (e.e. i'r Lewis Jones a enwyd, ac i Richard Humphreys). Yn 1836 cyhoeddodd Casgliad o ganiadau ar wahanol destynau moesol a chrefyddol, o'i waith ef ei hun ac eraill. Cymysgwyd ef gan rai â Robert Williams arall, a aned yntau yn Glanclwyd — enw yw ‘Glanclwyd’ ar ddwy fferm fawr ac amryw o dai gweithwyr yn eu hymyl; mab i un o'r ffermydd oedd y diwinydd Edward Williams (1750 1813), ac nid ymddengys fod unrhyw berthynas rhyngddo a'r ddau Robert Williams, na rhyngddynt a'i gilydd.

Gweinidog gyda'r Wesleaid oedd yr ail ROBERT WILLIAMS (1804 - 1855); dechreuodd bregethu yn 1832, a bu farw'n ddisyfyd yn Llandeilo Fawr 7 Mehefin 1855, yn 51 oed. Sgrifennai ryddiaith a barddoniaeth i'r Eurgrawn, a bu'n olygydd Y Winllan; yr oedd yn un o'r pedwar gweinidog a benodwyd yn 1844 i aildrefnu emyniadur ei enwad. Yr oedd hefyd yn gerddor, ac yn 1852 cyhoeddodd lyfr tonau, Cydymaith yr Addolydd (Y Bywgraffydd Wesleyaidd, 271-3).

Awdur

Ffynonellau

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/