WYNNE, OWEN (1652-?), swyddog yn y gwasanaeth gwladol

Enw: Owen Wynne
Dyddiad geni: 1652
Dyddiad marw: ?
Plentyn: William Wynne
Rhiant: Elin ferch Robert ap John ap William
Rhiant: Hugh Gwyn
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: swyddog yn y gwasanaeth gwladol
Maes gweithgaredd: Gwasanaethau Cyhoeddus a Chymdeithasol, Gweinyddiaeth Sifil
Awdur: Arthur Herbert Dodd

Ail fab Hugh Gwyn ('Hugh ap John Owen') o'r Waunfynydd, Llechylched, Môn (o hil Hwfa ap Cynddelw, arglwydd Llifon yn y 12fed ganrif), ac Elin ferch Robert ap John ap William o Dre'r-ddolphin. Ymaelododd yn Rhydychen o Goleg Iesu, 10 Gorffennaf 1668, a graddiodd yn 1672; yn ddiweddarach cafodd radd doethur yn y gyfraith ac yn ôl pob tebyg yr oedd yn ddadleuydd yn Doctors' Commons, 10 Ionawr 1694. Bu'n ysgrifennydd cyfrinachol i Syr Leoline Jenkins pan oedd hwnnw'n 'Secretary of State,' a daliodd swydd 'Under-secretary' dan olynwyr Jenkins hyd tua 1690 - yn y cymeriad hwnnw yr oedd yn ysgrifennydd y ddirprwyaeth a anfonwyd gan Iago II (Tachwedd 1688) i siarad â William o Orange. Y mae Wynne felly'n enghraifft gynnar o'r swyddogaeth wladol barhaol; gwelir adroddiad cyfoed o'i ddyletswyddau (megis cadw holl bapurau'r swyddfa, a chyfieithu'r papurau Lladin, Ffrangeg, etc.) yn F. M. G. Evans, The Principal Secretary of State, 1923, 192 - ei gyflog oedd £140 gyda'i lety a'i fwyd neu £200 hebddynt. Swyddau eraill a fu gan Wynne oedd bod yn warden y Mint (hyd 1690), ac yn ysgrifennydd comisiwn y llongau a gipiwyd gan y llynges mewn rhyfel (Ionawr 1693). Byddai'n hysbysu i'w gyfeillion yng Ngogledd Cymru (yn arbennig Syr Robert Owen o Frogyntyn a'r Clenennau - gweler yr ysgrif ar Syr John Owen) y newyddion diweddaraf o lys Iago II.

WILLIAM WYNNE (1693 - 1765), cyfreithiwr ac awdur

Mab hynaf Owen Wynne. Aeth yntau i Rydychen, gan ymaelodi o Goleg Iesu ar 23 Ionawr 1709, a graddio yn 1712; aeth i'r Middle Temple yn 1718 a gwnaethpwyd ef yn sersiant yn y gyfraith yn 1736. Etifeddod bapurau preifat Syr Leoline Jenkins (a adewsid i Owen Wynne), ac ar eu sail cyhoeddodd yn 1724 ddwy gyfrol, The Life of Sir Leoline Jenkins. Bu farw 16 Mai 1765, a chladdwyd yn abaty Westminster, wythnos wedyn.

Awdur

Ffynonellau

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.