YOUNG, THOMAS (1507 - 1568), archesgob Caerefrog

Enw: Thomas Young
Dyddiad geni: 1507
Dyddiad marw: 1568
Priod: Jane Young (née Kynaston)
Plentyn: George Young
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: archesgob Caerefrog
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Glanmor Williams

Ganwyd yn Hodgeston, Sir Benfro. Aeth i Neuadd Broadgates (Coleg Pembroke heddiw), Rhydychen, lle y graddiodd B.A. 14 Mehefin 1529, M.A. ar 19 Mawrth 1553, B.C.L. ar 17 Chwefror 1538, a D.C.L. ar 13 Chwefror 1566, a daeth yn bennaeth ei neuadd, 1542-6. Gwnaed ef yn ficer Llanfihangel Castell Gwallter (Genau'r Glyn), Ceredigion, yn 1541, rheithor Hodgeston a Nash, 1542, prebendari Trallwng, 1545, a Thregaron, 1560. Wedi ei ddewis yn gantor Tyddewi yn 1542, daeth yno i breswylio yn 1547, a bu'n un o arweinyddion y blaid a wrthwynebodd Ferrar. Dywedir iddo ffoi i'r Cyfandir yn ystod teyrnasiad Mari, ond ni ellir olrhain ei alltudiaeth ymhlith cofnodion Cyfandirol. Yn 1559, bu'n un o ymwelwyr brenhinol esgobaethau Cymru, ac etholwyd ef yn esgob Tyddewi, 6 Rhagfyr 1559. Ar sail cymeradwyaeth Parker etholwyd ef yn archesgob Caerefrog, 27 Ionawr 1561. Fel archesgob a llywydd cyngor y Gogledd, bu'n flaenllaw yn hyrwyddo trefniant crefyddol Elisabeth, ond cafodd ei feirniadu am gamddefnyddio eiddo tymhorol ei esgobaeth. Bu farw 26 Mehefin 1568, a chladdwyd ef yn eglwys gadeiriol Caerefrog. Priododd (1) â merch George Constantine, a (2) â Jane Kynaston, Estwick, Staffs., a ddug iddo un mab, Syr George Young.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.