EDWART ap RAFF (fl. 1578-1606), un o feirdd sir Ddinbych

Enw: Edwart ap Raff
Rhiant: Raff ap Robert
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: un o feirdd sir Ddinbych
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Rhiannon Francis Roberts

Mab Raff ap Robert. Mewn cywydd a ganodd yn 1602 'wedi iddo vynd yn hen, ac yn dangos i gerdded gynt' cyfeiria at frwydr S. Quentin, 1557, fel petai'n bresennol ynddi yn fachgen ieuanc. Yn NLW MS 5282B disgrifir ef fel 'prydydd dall 1587,' ond ni ddywedir hynny yn unman arall. Canodd yn bennaf i uchelwyr Dyffryn Clwyd a cheir marwnadau ganddo i Siôn Tudur (1602) a Simwnt Fychan, (1606). Y mae casgliad o'i waith yn Llanstephan MS 36 . Ceir ach un o'r enw yn Peniarth MS 134 (142-3).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.