CLYNNOG, MORGAN (1558 - wedi 1619), offeiriad seminaraidd

Enw: Morgan Clynnog
Dyddiad geni: 1558
Dyddiad marw: wedi 1619
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: offeiriad seminaraidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Martin Cleary

Ymaelododd yn y coleg Saesneg, Rhufain, oed 21. Wedi'r cynnwrf a fu'n achos symud ei ewythr, y Doctor Morys Clynnog, o swydd rheithor y coleg Saesneg, efe oedd yr efrydydd Cymraeg cyntaf i gymryd y llw cenhadol, 23 Ebrill 1579. Ordeiniwyd ef yn offeiriad, a dychwelodd i'w wlad enedigol yn 1582. Cyfeiria llythyr a ysgrifennwyd ym Mai neu Fehefin 1587, ato mewn cysylltiad ag offeiriaid seminaraidd eraill, ac yn 1588 ceir ei enw - ' Clneycke Morgan ' - ar restr yr Arglwydd Burghley o offeiriaid yng Nghymru. Gwyddys iddo ddywedyd yr offeren yn Llandeilo yn 1590, ac iddo wasanaethu mewn lleoedd eraill yn Sir Gaerfyrddin. Yr oedd ym Margam yn 1591. Yn 1596 yr oedd yn trigo gyda Jenkin Turberville ym Mhen-llin, Morgannwg; ac yr oedd yno o hyd yn 1602. Yn 1606 dug y Benedectin David Augustine Baker ef i'r Fenni i ail-gymodi'i dad, William Baker, ag Eglwys Rufain, a cheryddodd yr henwr ef am frygawthian ei Ladin. Danfonai wŷr ieuainc dros y môr i seminarïau Douai a Valladolid, a chyd-weithiai'n dangnefeddus â'r Ieswitiaid ac offeiriaid seciwlar eraill am o leiaf 37 flynedd. Dyrchafwyd ef yn gynorthwywr i'r 'Archoffeiriaid' (Archpriest) erbyn 1600. A phan glywir amdano am y tro olaf ar 2 Rhagfyr 1619, yr oedd yn brif gynorthwywr. Dengys hyn y parch uchel a ddangosid tuag ato gan ei gydgrefyddwyr yng Nghymru a Lloegr.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.