PARRY, MORRIS (fl. 1661-1683), clerigwr a bardd

Enw: Morris Parry
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerigwr a bardd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ychydig a wyddys am ei fywyd cynnar. Apwyntiwyd ef yn rheithor Llanelian yn sir Ddinbych o fewn esgobaeth Llanelwy, 11 Mawrth 1660/1, a gwasanaethodd yno am tua thair blynedd ar hugain. Yr oedd yn un o feirdd ail hanner y 17eg ganrif a barhaodd i ganu yn yr hen draddodiad o foli'r teuluoedd boneddigaidd. Ceir enghreifftiau o'i waith yn Mostyn MSS. 96 a 161, Wynnstay MS. 6, N.L.W. MS. 11993, a B.M. Add. MSS. 14891, 14892, 14975 a 14994. Ceir marwnad iddo gan Siôn Dafydd o Benllyn yn Mostyn MS. 96. Ymddengys iddo fod yn berchen copi llawysgrif o waith Syr John Wynn o Wydir, 'The history of the Gwydir family ', tua 1674. Claddwyd ef yn Llanelian 26 Medi 1683.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.