Rydych yn darllen erthygl a archifwyd.

JOAN (bu farw 1237), tywysoges

Enw: Joan
Dyddiad marw: 1237
Priod: Llywelyn ap Iorwerth
Partner: William de Braose
Plentyn: Angharad ferch Llywelyn ap Iorwerth
Plentyn: Margaret ferch Llywelyn ap Iorwerth
Plentyn: Gwladus ferch Llywelyn ap Iorwerth
Plentyn: Susanna ferch Llywelyn ap Iorwerth
Plentyn: Helen ferch Llywelyn ap Iorwerth
Plentyn: Dafydd ap Llywelyn ap Iorwerth
Rhiant: Clemencia
Rhiant: John
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: tywysoges
Maes gweithgaredd: Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Thomas Jones Pierce

merch ordderch y brenin John o fam anhysbys. Dyweddïwyd hi â Llywelyn I yn 1204 a phriodwyd hwynt yn 1205. Yr oedd ei gwasanaeth fel cennad a chyfryngwr rhwng ei gwr a'r Goron yn y cyfnod 1211-32 yn bwysig. Ar waethaf y gyfathrach anghyfreithlon drychinebus a fu rhyngddi â William de Breos — a barodd iddi gael ei charcharu am gyfnod byr — ymddengys fod hoffter Llywelyn ohoni yn wirioneddol. Pan fu hi farw yn y llys yn Aber ar 2 Chwefror 1237, dygwyd ei chorff dros afon Menai a'i gladdu mewn claddfa newydd yn ymyl maenor Llanfaes lle y sefydlodd Llywelyn gwfaint i'r Francisiaid er cof amdani. Hyhi oedd mam David II.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/