BULMER, JOHN (1784 - 1857), gweinidog Annibynnol

Enw: John Bulmer
Dyddiad geni: 1784
Dyddiad marw: 1857
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yn sir Gaerefrog. Addysgwyd ef yn Rotherham o dan Dr. Edward Williams, a daeth, yn 1813, yn fugail tŷ cwrdd Albany (yr ‘Albany Meeting’), Hwlffordd, Sir Benfro, lle yr arhosodd hyd 1840. Treuliodd weddill ei oes yn gweinidogaethu yn Rugeley, Bryste, Newbury, ac (ar ôl cyfnod) yn Langmore a Ruxton, gerllaw Ross-on-Wye. Bu farw 26 Tachwedd 1857.

Tra bu yn Hwlffordd cyhoeddodd Bulmer ddeg cyfrol yn cynnwys barddoniaeth, pregethau, a phethau crefyddol eraill. Yn eu mysg gellir nodi The Vicar of Llandovery, 1821, 1831, sef fersiwn Saesneg o waith Rees Prichard, Memoirs of Howell Harris, 1824, a Memoirs of Benjamin Evans, 1826, un o'i ragflaenwyr yn Albany.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/