DAFYDD y COED (fl. 1380), un o'r Gogynfeirdd diweddar

Enw: Dafydd Y Coed
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: un o'r Gogynfeirdd diweddar
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Evan David Jones

Cadwyd pedair awdl sylweddol o'i waith a mân bethau o natur dychan yn ‘Llyfr Coch Hergest.’ Canodd i Rydderch ab Ieuan Llwyd o Lyn Aeron (fl. 1386-97), Hopcyn ap Thomas o Ynys Dawe (fl. 1360-90), a Gruffudd ap Llywelyn o Uwch Aeron. Cadarnheir amcan Moses Williams, yn ei Repertorium Poeticum, mai tua 1380 y blodeuai. Gwr o Ddeheubarth ydoedd fel y dengys yr awdlau uchod a'r mân ddarnau, sy'n cynnwys awdl warth i Raeadr Gwy. Mewn darn ddychan dienw iddo yn y ‘Llyfr Coch’ (col. 1351) enwir Llanymddyfri.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/