EINION ap GWGON (c. 1215),

Enw: Einion Ap Gwgon
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Gildas Tibbott

un o'r Gogynfeirdd. Un darn o'i farddoniaeth sydd ar gael, sef cân o fawl i'r tywysog Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn Fawr). Ceir hi yn Hendreg. MS. ac mewn copïau o'r llawysgrif honno (B.M. MS. 14,869, Llanst. MS. 31, Pen. MS. 119). Fe'i cyhoeddwyd yn Myv. Arch., i, 320; Anwyl, The Poetry of the Gogynfeirdd, 113; Llawysgrif Hendregadredd, 50-4; ac mewn rhan yn Stephens, The Literature of the Kymry, 155-7.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/