EINION ap GWGON (c. 1215),

Enw: Einion Ap Gwgon
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Gildas Tibbott

un o'r Gogynfeirdd. Un darn o'i farddoniaeth sydd ar gael, sef cân o fawl i'r tywysog Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn Fawr). Ceir hi yn Hendreg. MS. ac mewn copïau o'r llawysgrif honno (B.M. MS. 14,869, Llanstephan MS 31 , Pen. MS. 119). Fe'i cyhoeddwyd yn The Myvyrian Archaiology of Wales , i, 320; Anwyl, The Poetry of the Gogynfeirdd, 113; Llawysgrif Hendregadredd, 50-4; ac mewn rhan yn Stephens, The Literature of the Kymry, 155-7.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.