GRUFFUDD ab ADDA ap DAFYDD (fl. 1340-1370), llenor

Enw: Gruffudd Ab Adda Ap Dafydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: llenor
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Barddoniaeth
Awdur: Walter Thomas Morgan

Yr oedd yn gyfoeswr ac yn gyfaill i Dafydd ap Gwilym a ganodd farwnad iddo, lle y ceir rhai manylion amdano. Yr oedd yn frodor o Bowys Wenwynwyn, a lladdwyd ef gan ei gâr yn Nolgellau, lle y claddwyd ef. Ceir cyfeiriadau at ei farddoniaeth ym Mynegai Jones a Lewis; gweler hefyd Brogyntyn MS. 2 yn y Llyfrgell Genedlaethol. Y mae ei waith yn cynnwys rhai o'r ychydig enghreifftiau o ryddiaith y 14eg ganrif sydd ar gael, sef ‘Breuddwyd Gruffudd ab Adda’ (a argraffwyd gan ‘Gweirydd ap Rhys’ yn ei Hanes Llenyddiaeth Gymreig a chan Penar Griffiths yn Rhyddiaith Gymreig), a ‘Trwstaneiddrwydd Gruffudd ab Adda ap Dafydd’ (a argraffwyd yn Y Cydymaith Diddan, 1766). Yr oedd hefyd yn gerddor, ac argraffwyd ei ‘Gainc Ruffudd ab Adda’ yn y Myvyrian Archaiology.

Yn yr ail arg. o D.G.G. 1935, dangosir nad y bardd oedd y gwr a fu farw tua 1344, ond gwr arall — amdano gweler D.G.G. 2, xc-xci, a dechrau'r ysgrif ‘Wynn, Pryse, a Corbet,’. Cred Syr Ifor Williams fod y bardd wedi blodeuo rhwng 1340 a 1380.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/