GRUFFUDD LLWYD ap DAFYDD GAPLAN (Gruffudd Llwyd ap Llywelyn y Caplan, a Gruffudd ap Llywelyn Llwyd mewn rhai llawysgrifau) (fl. c. 1400?), bardd

Enw: Gruffudd Llwyd ap Dafydd Gaplan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys dim o'i hanes, ond cadwyd tua dau ddarn o'i farddoniaeth, y naill yn gywydd crefyddol ar lun cyffes, a'r llall yn gywydd marwnad Syr Rhys Ieuanc ap Syr Rhys Hen o linach Ednyfed Fychan a gorhendaid, ar ochr ei fam, i Syr Rhys ap Tomas o Ddinefwr.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.