Cywiriadau

JONES, HUGH (‘Erfyl’; 1789 - 1858), llenor

Enw: Hugh Jones
Ffugenw: Erfyl
Dyddiad geni: 1789
Dyddiad marw: 1858
Rhiant: Elizabeth Jones (née Jones)
Rhiant: Evan Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: llenor
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yng Nghefnbachau, Llanerfyl, yn fab i Evan ac Elizabeth Jones; yr oedd yn nai i Hugh Jones, Maesglasau. Gan ei fod yn grupil, addysgwyd ef yn dda, modd y gallai fyw trwy gadw ysgol; yr oedd yn llenor da, ac enillodd wobr yn eisteddfod Biwmares (1832) am draethawd ar gystrawen y Gymraeg. Ym mlynyddoedd diwethaf ei oes, bu'n gofalu am y gwaith o argraffu llyfrau Cymraeg yng Nghaerlleon Fawr dan Edward a John Parry. O 1835 hyd ddiwedd 1840 golygai 'r Gwladgarwr, ac yr oedd yn un o gyfieithwyr Y Beibl Darluniadol, 1844-7, a gyhoeddwyd gan ‘Ieuan Glan Geirionydd.’ Bu farw 25 Mai 1858, yn 69 oed; claddwyd yn Llanerfyl.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

JONES, HUGH (1789 - 1858)

Ganwyd yn Caerbachau (nid ‘Cefnbachau’); yr oedd ei fam yn ferch i Evan Jones, ‘Telynor Waun Oer’.

Awdur

  • Dr Enid Pierce Roberts

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau