Cywiriadau

JONES, THOMAS (neu ' Twm Shon Catti '; 1532 - 1609), tirfeddiannwr, hynafiaethydd, achydd, a bardd

Enw: Thomas Jones
Ffugenw: Twm Shon Catti
Dyddiad geni: 1532
Dyddiad marw: 1609
Priod: Joan Devereux (née Price)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: tirfeddiannwr, hynafiaethydd, achydd, a bardd
Maes gweithgaredd: Hanes a Diwylliant; Perchnogaeth Tir; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Barddoniaeth
Awdur: Francis Jones

O Borth-y-ffynnon ger Tregaron, mab anghyfreithlon bonheddwr o Geredigion. Disgrifiwyd ef fel ' Thomas Johns alias Catty ' yn 1559. Ni wyddys enw ei wraig gyntaf, ond priododd, yn ail wraig, yn 1607, Joan, gweddw Thomas Williams o Ystrad Ffin, a merch Syr John Price, Aberhonddu. Dechreuodd ysgrifennu tua 1570. Cynorthwyodd George Owen a Lewys Dwnn, a hefyd swyddogion y Coleg Arfau. Bu yn ddistain dros Garon yn 1601. Bu farw yn 1609, a phrofwyd ei ewyllys yng Nghaerfyrddin. Tyfodd cnwd o storïau rhamantus o gylch ei enw, ond dengys ei lawysgrifau ei fod yn ŵr o ddysg a dawn; tra y dengys cofnodion swyddogol ei fod yn ŵr bonheddig ei sefyllfa mewn cymdeithas.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

JONES, THOMAS (' Twm Shon Catti ')

Yn ôl Dyddiadur John Dee ganwyd ef 1 Awst 1532 (J. Roberts ac Andrew G. Watson, John Dee's Library Catalogue (1990), 45-46). Ymwelodd Thomas Jones â Dee yn Llundain yn 1590 a Manceinion yn 1596, a buont yn gohebu yn 1597 : galwai Dee ef 'my cousin'.

   Ffynonellau

  • J. O. Halliwell, The private Diary of Dr John Dee, and the catalogue of his library of manuscripts, from the original manuscripts in the Ashmolean Museum at Oxford and Trinity College Library, Cambridge ( Llundain 1842 ), 1842;
  • gweler hefyd Dafydd H. Evans yn D. P. Davies (gol.), Coleg Dewi a'r Fro ( Llanbedr Pont Steffan 1984 ), 8-22;
  • Yr Aradr, 7 (1996) 174-89.

  Dyddiad cyhoeddi: 1997

  Cywiriadau