MORGAN, WILLIAM (1819 - 1878), bardd

Enw: William Morgan
Dyddiad geni: 1819
Dyddiad marw: 1878
Priod: Mary Morgan (née Jones)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Watkin William Price

Ganwyd 3 Gorffennaf 1819 yng Nghefn-coed-cymer, gerllaw Merthyr Tydfil. Yr oedd ei fam yn nith i'r Dr. George Lewis. Symudodd y rhieni i Aberdâr pan oedd y plant yn ieuanc. Daeth y mab yn flaenllaw yng nghylchoedd Methodistaidd Aberdâr a'r cylch. Yr oedd yn gyfeillgar â John Roberts (‘Ieuan Gwyllt’), a ddaeth i'r ardal i olygu Y Gwladgarwr, 1858; iddynt hwy, yn anad neb, y mae'r clod am sefydlu y ‘gymanfa ganu’ (1859), sefydliad a ledodd trwy Gymru yn fuan wedi hynny. Priododd Mary, chwaer Noah Morgan Jones (‘Cymro Gwyllt’). Daeth Ann, ei chwaer, yn wraig David Williams (‘Alaw Goch’). Bu farw 7 Medi 1878 a chladdwyd yng nghladdfa Aberdâr.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/