OWAIN ab EDWIN (bu farw 1105), uchelwr yn Nhegeingl (Sir y Fflint yn awr).

Enw: Owain Ab Edwin
Dyddiad marw: 1105
Plentyn: Angharad ferch Owain ab Edwin
Plentyn: Gronw ab Owain ab Edwin
Rhiant: Iwerydd ferch Cynfyn ap Gwerstan
Rhiant: Edwin
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: uchelwr
Place: Nhegeingl
Maes gweithgaredd: Perchnogaeth Tir; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Thomas Jones Pierce

Dywedid mai meibion oedd ef a'i frawd, Uchtryd, i Edwin ap Gronw (gor-or-ŵyr Hywel Dda) ac Iwerydd, hanner-chwaer Bleddyn ap Cynfyn. Serch i Owain gynorthwyo yr iarll Hugh o Gaer yng nghyrch annhymig hwnnw yn erbyn Gwynedd yn 1098, priododd Angharad, ei ferch, â Gruffydd ap Cynan. Gronw ei fab, oedd tad Christina, ail wraig Owain Gwynedd. Ni ddylid cymysgu rhyngddo â chefnder ei dad, hwnnw hefyd yn Owain ab Edwin, eithr o linach tywysogion Deheubarth.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/