EDWIN (bu farw 1073), arglwydd Tegeingl

Enw: Edwin
Dyddiad marw: 1073
Priod: Iwerydd ferch Cynfyn ap Gwerstan
Plentyn: Uchdryd ap Edwin
Plentyn: Hywel ap Edwin
Plentyn: Owain ab Edwin
Rhiant: Ethelfleda ferch Edwin
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: arglwydd Tegeingl
Maes gweithgaredd: Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: William Llewelyn Davies

(h.y. cymydau Rhuddlan, Coleshill, a Prestatyn), a ' sylfaenydd ' un o ' Bymtheg Llwyth Gwynedd.' Bu Tegeingl yn rhan o frenhiniaeth Seisnig Mercia am dros dair canrif, h.y. nes ailgoncweriwyd hi gan Ddafydd ab Owain Gwynedd yn y 12fed ganrif. Mewn rhai achau dywedir fod Edwin yn or-or-wyr i Hywel Dda ac mai Ethelfleda, merch Edwin, brenin Mercia, oedd ei fam. Priododd Iwerydd, chwaer Bleddyn ap Cynfyn, a daeth yn dad Owain, Uchdryd, a Hywel.

Yr oedd llawer o hen deuluoedd tiriog Gogledd Cymru (yn enwedig yn siroedd y Fflint a Dinbych) yn hawlio disgyn o Edwin neu ei feibion — Mostyniaid Mostyn a Talacre yn eu plith; yr oedd Dr. David Powel, Rhiwabon, hefyd yn hawlio ei fod yn disgyn o Uchdryd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/