PARRY, EDWARD (1723 - 1786), prydydd, ‘cynghorwr’ Methodistaidd, ac emynydd

Enw: Edward Parry
Dyddiad geni: 1723
Dyddiad marw: 1786
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: prydydd, ‘cynghorwr’ Methodistaidd, ac emynydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Edward Davies

Ganwyd yn 1723 yn Llys Bychan, Llansannan. Saer coed ydoedd wrth ei alwedigaeth. Yr oedd yn gyfoed â ‘Twm o'r Nant,’ ac yn un o'i chwaraewyr mwyaf dawnus. Priododd ddwywaith, a bu'n byw yng Nghefn Byr a Than y Fron. Yn 1747 cefnodd ar yr anterliwt, gan groesawu'r diwygwyr i'w dŷ. Yn 1749 dechreuodd ‘gynghori’ ond daeth yr ymraniad rhwng Howel Harris a Daniel Rowland ac oerodd ei sêl, ac aeth yn ôl i gorlan yr Eglwys. Yn 1761 symudodd i fyw o Dan y Fron i Fryn Bugad a dychwelyd at y Methodistiaid. Ailymwelodd cynghorwyr y De a'r Gogledd, a daeth Edward Parry, oherwydd ei sêl a'i ddawn, yn gynghorwr pennaf y broydd, a gwahoddwyd ef i efengylu yn Llundain. Yn 1773 cododd gapel ar ei dir yn Nhan y Fron. Yn 1764 cyhoeddodd, gyda ‘Twm o'r Nant’ a David James, Llansannan, Y Perl Gwerthfawr. Yn 1767 cyhoeddodd Agoriad i Athrawiaeth y Ddau Gyfamod (ail arg. yn 1781). Yn 1774 argraffwyd yn Nhrefeca ddeuddeg tudalen ‘dros Edward Parry’ yn cynnwys galarnad ac ychydig Hymnau. Yn 1789 cyhoeddwyd Ychydig Hymnau, yn yr hwn yr ymddangosodd y ddau emyn ‘Caned nef a daear lawr’ a ‘Plant afradlon at eich Tad.’ Bu farw 16 Medi 1786, yn 63 mlwydd oed, a chladdwyd ef ym mynwent eglwys Llansannan.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/