REES, ROBERT OLIVER (1819 - 1881), fferyllydd, cyhoeddwr llyfrau, a llenor

Enw: Robert Oliver Rees
Dyddiad geni: 1819
Dyddiad marw: 1881
Rhiant: Catherine Rees
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: fferyllydd, cyhoeddwr llyfrau, a llenor
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Meddygaeth; Argraffu a Chyhoeddi; Gwyddoniaeth a Mathemateg
Awdur: Daniel Williams

Ganwyd yn Nolgellau — ei fam (Catherine Rees) yn hanfod o Oweniaid Pantphylip, Llangelynnin. Yr oedd yn adnabod Evan Jones (‘Ieuan Gwynedd’), ac ysgrifennodd gofiant iddo, 1876. Trefnodd i gyhoeddi Cysondeb y Pedair Efengyl (E. Robinson), 1855, gwaith David Richard (‘Dafydd Ionawr’), a pheth o waith Sarah Jane Rees (‘Cranogwen’). Bu ei Mary Jones, y Gymraes fechan heb yr un Beibl, 1879, yn anarferol o boblogaidd; fe'i cyfieithwyd i iaith brodorion Bryniau Khassia, Assam. Efe, yn bennaf, biau'r clod am gofgolofn Thomas Charles yn y Bala. Bu farw 12 Chwefror 1881.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/