RHUN ap MAELGWN GWYNEDD (fl. 550)

Enw: Rhun Ap Maelgwn Gwynedd
Plentyn: Beli ap Rhun
Rhiant: Maelgwn Gwynedd
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: William Hopkin Davies

Dilynodd ei dad, Maelgwn Gwynedd, yn rheolwr gogledd-orllewin Cymru. Os gellir credu'r hanes a geir yn fersiwn Gwynedd (‘Venedotian code’) cyfreithiau Hywel Dda, un amgylchiad hanesyddol yn unig sydd i'w gysylltu â Rhun. Pan ddychwelodd Clydno Eiddin a Rhydderch Hael i'r ‘Gogledd’ ar ôl diffeithio Arfon i ddial am farw Elidyr dywedir i Rhun ad-dalu trwy arwain byddin cyn belled ag afon Forth. Nid oes yn unman gyfeiriad ato'n ymladd â'r Saeson. Yn ôl traddodiad yr oedd Rhun yn dal (cf. ‘Rhun Hir’) ac yn fawr o gorffolaeth ac yn bennaf gŵr ymhlith rheolwyr Cymreig eraill (cf. y cyfeiriad yn ‘Breuddwyd Rhonabwy’). Dilynwyd ef gan ei fab BELI.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/