RICHARD, THOMAS (1783 - 1856), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

Enw: Thomas Richard
Dyddiad geni: 1783
Dyddiad marw: 1856
Priod: Bridget Richard (née Gwyn)
Rhiant: Hannah Richard
Rhiant: Henry Richard
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Ganwyd 11 Chwefror 1783, yn Nhre-fin, Sir Benfro, mab Henry a Hannah Richard. Brawd iddo oedd Ebenezer Richard.

Daeth o dan argraffiadau crefyddol yn ieuanc, ac ymunodd â'r seiat yn Nhre-fin. Dechreuodd bregethu yn 1803, a daeth i sylw cyn hir dros Gymru gyfan fel pregethwr nerthol. Ordeiniwyd ef yn sasiwn Llangeitho, 1814.

Priododd, 1819, Bridget Gwyn, Maenorowen, nith i ail wraig David Jones, Llan-gan.

Bu'n cadw fferm mewn amryw leoedd ar ôl priodi, ond ymsefydlodd yn Abergwaun c.1824-5, ac yno y trigodd weddill ei oes. Bu farw 3 Ionawr 1856, a'i gladdu ym Maenorowen.

Yr oedd yn un o brif bregethwyr ei oes. Yr oedd rhyw bereidd-dra yn ei lais a barai i'r werin ddotio arno; gallai daranu'n arswydus hefyd, a'r elfen yna ond odid a'i gwnâi'n gymaint o deyrn yn ei ddydd, yn enwedig yn Sir Benfro. Cyhoeddwyd ei bregethau yn ddwy gyfrol gan Edward Matthews yn 1866-7.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.