SION LEIAF, ‘Syr’ (fl. c. 1480), bardd ac offeiriad

Enw: Sion Leiaf
Rhiant: Ieuan ap Gruffudd Leiaf
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd ac offeiriad
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

mab i Ieuan ap Gruffudd Leiaf o sir Ddinbych, a disgynnydd o Owain Gwynedd (Pen. MS. 127 (20)). Ni wyddys unrhyw fanylion amdano, ond cadwyd peth o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau. Yn ei phlith ceir dau gywydd crefyddol, sef cywydd cyffes, a chywydd y feronagl ('veronicle'), cywydd moliant i Risiart Cyffin, deon Bangor, cywydd serch, a chywydd i'r dylluan. (Priodolir y cywydd olaf mewn gwahanol lawysgrifau eraill i Dafydd ap Gwilym, a hefyd i Robert Leiaf, perthynas i Syr Siôn.)

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/