THOMAS, EVAN (bu farw 1781), Cwmhwylfod, Sarnau, gerllaw'r Bala, copïydd a pherchennog llawysgrifau

Enw: Evan Thomas
Dyddiad marw: 1781
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: copïydd a pherchennog llawysgrifau
Cartref: Cwmhwylfod
Maes gweithgaredd: Hanes a Diwylliant; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: William Llewelyn Davies

Golygodd E. Stanton Roberts un o'i lawysgrifau (N.L.W. MS. 686) a'i gyhoeddi o dan y teitl Llysieulyfr Meddyginiaethol a briodolir i William Salesbury (Liverpool, 1916). Bu Cwrtmawr MS. 1 (un o lawysgrifau Ellis Gruffydd, y sawdiwr o Galais, ac yn cynnwys adrannau ar feddyginiaeth a llysiau) a N.L.W. MS. 642 yn eiddo Evan Thomas, ac erbyn hyn gellir dywedyd hefyd iddo fod yn berchen N.L.W. MS. 4581 sydd yn gopi cynharach o'r ' Llysieulyfr Meddyginiaethol,' sef copi a wnaeth Roger Morris, Coed y Talwrn, Llanfair Dyffryn Clwyd, a oedd yn gyfaill i William Salesbury. Yn ôl cofrestr plwyf Llanfor, Sir Feirionnydd, claddwyd ' Evan Thomas of Penmaen Township' ar 12 Ionawr 1781.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.