THOMAS, ROBERT (bu farw 1774), bardd, a chlochydd

Enw: Robert Thomas
Dyddiad marw: 1774
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd, a chlochydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth; Gwasanaethau Cyhoeddus a Chymdeithasol, Gweinyddiaeth Sifil
Awdur: David Jenkins

Llanfair Talhaearn, sir Ddinbych. Ef a gopïodd gan mwyaf o lawysgrif N.L.W. 6146 a gynnwys gerdd rydd o'i waith ar y testun ' Cywydd y Dylluan ' (193-8), a chyfieithiad ganddo o'r Lladin o ddarn o ryddiaith ' Am y flwyddyn a'i rhannau ' (187 et seq.). Yn ei law ef hefyd y mae cofrestr eglwys Llanfair Talhaearn am y blynyddoedd 1740-74. Cyfeillion iddo oedd Siôn Powel, Dafydd Siôn Prys, ac Evan Evans (' Ieuan Brydydd Hir '). Fe'i claddwyd yn Llanfair Talhaearn ar 18 Rhagfyr 1774; canodd Dafydd Siôn Prys farwnad iddo (gweler Add. Morris Letters, t. 736).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/