Cywiriadau

POWEL, JOHN neu SION (bu farw 1767), bardd gwlad a gwehydd

Enw: John Powel
Dyddiad marw: 1767
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd gwlad a gwehydd
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Crefydd; Barddoniaeth; Gwasanaethau Cyhoeddus a Chymdeithasol, Gweinyddiaeth Sifil
Awdur: Ray Looker

o Ryd-yr-eirin ym mhlwyf Llansannan yn sir Ddinbych; dywedir ei fod yn glochydd hefyd. Yr oedd yn un o gyfeillion agosaf Evan Evans (‘Ieuan Brydydd Hir’) pan oedd hwnnw'n gurad yn Llanfair Talhaearn, ac edrychai arno fel athro. Ceir casgliad o'i waith yn ‘Y Piser Hir’ (Swansea MS. 1, yn Ll.G.C.), sef 10 cywydd ac un awdl. Ymhlith y rhain ceir cywydd ar ddioddefaint Crist, cywydd yn cwyno oherwydd na châi gweithiau'r hen feirdd ymgeledd priodol yn ei amser, cywydd marwnad i filgi, cywyddau i Siôn ap Rhisiart o Fryniog, Ieuan Owain o Ddyffryn Aur, Rhobert Burchinshaw, dau gywydd i ‘Ieuan Brydydd Hir’ ac un i Dafydd Jones o Drefriw i erchi copi o'i lyfr, Y Cydymaith Diddan. Cyhoeddwyd y cywydd olaf hwn a'r llythyr a ddanfonwyd gydag ef (13 Hydref 1766) yn Llythyrau at Ddafydd Jones o Drefriw (gol. G. J. Williams. Ceir cywyddau eraill o'i waith yn N.L.W. MS. 562 a chân rydd yn Cwrtmawr MS. 230. Nid oes unrhyw fanylion ar gael am ei fywyd, ond gwyddys iddo gael ei gladdu ym mynwent eglwys Llansannan ar 7 Mai 1767. Canodd ‘Ieuan Brydydd Hir’ farwnad iddo, a cheir copi ohoni yn llaw'r bardd yn Panton MS. 2; [gweler hefyd dan D. Jones, 1732 - 1782? ].

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Cywiriadau

POWEL, JOHN

Yn ôl Owen Williams, Awduron Sir Ddinbych, fe'i ganwyd yn 1731.

    Dyddiad cyhoeddi: 1970

    Cywiriadau