WILLIAMS, BENJAMIN MORRIS (1832 - 1903), cerddor

Enw: Benjamin Morris Williams
Dyddiad geni: 1832
Dyddiad marw: 1903
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Crefydd; Cerddoriaeth; Perfformio
Awdur: Robert David Griffith

Ganwyd 28 Rhagfyr 1832 yn Penybraich ger chwarel Cae Braich y Cafn, Bethesda, Sir Gaernarfon. Dechreuodd weithio yn y chwarel yn 8 oed, cafodd flwyddyn o ysgol yn 12 oed, ac aeth yn ôl i'r chwarel i weithio. Yn 1853 dechreuodd ddysgu'r grefft o argraffu cerddoriaeth gyda Robert Jones, Bethesda, ac ef a gysododd yr oratorio ‘Storm Tiberias’ (‘Tanymarian’), a ‘Requiem’ (‘Tanymarian’) i'r Parch. John Jones, Talysarn. Symudodd i Ruthyn at Isaac Clarke yr argraffydd, a chysododd Gems of Welsh Melody (‘Owain Alaw’). O Ruthyn aeth i Lundain at John Curwen a'i Fab i gysodi cerddoriaeth yn solffa. Gwasnaethodd hefyd yn swyddfeydd Gee, Dinbych; Isaac Jones, Treherbert; a'r Genedl Gymreig yng Nghaernarfon. Enillodd yn eisteddfod genedlaethol Ruthyn am ‘Drefniant o Alawon Cymreig iSeindorf.’ Golygodd a threfnodd y tonau yn Caniadau y Cysegr a'r Teulu (Gee, Dinbych) a cheir tonau a salm-dôn o'i waith ynddo; ceir hefyd ddwy dôn yn Llyfr y Psalmau (‘Alawydd’). Bu ganddo gôr llewyrchus yn Rhuthyn ac yn Ninbych, a gwasnaethodd fel arweinydd cymanfaoedd canu. Bu farw yng Nghaernarfon a chladdwyd ef 24 Ionawr 1903.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/