WILLIAMS, WILLIAM (' Ap Caledfryn '; 1837 - 1915), arlunydd

Enw: William Williams
Ffugenw: Ap Caledfryn
Dyddiad geni: 1837
Dyddiad marw: 1915
Priod: Mary Williams (née Daniel)
Rhiant: William Williams
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: arlunydd
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Megan Ellis

mab William Williams, (' Caledfryn '). Ganwyd yn Nghaernarfon, 24 Mawrth 1837, a treuliodd y rhan fwyaf o'i oes yng Nghymru. Derbyniodd ei wers gyntaf mewn arlunio pan yn chwe mlwydd oed gan yr arlunydd Cymreig Hugh Hughes.

Priododd â Mary Daniel, merch Herbert Daniel, gweinidog yr Annibynwyr yng Nghefn-y-crib, a bu iddynt fab a merch, a'r ddau, fel eu tad, yn ymddiddori mewn cerddoriaeth. Ymysg ei gyfeillion yr oedd Dr. Joseph Parry, T. H. Thomas (' Arlunydd Penygarn '), ac Owen Morgan (' Morien ').

Peintiodd amryw o olygfeydd mewn dyfrlliw, ond darluniau olew o drigolion De Cymru yw mwyafrif ei luniau. Y mae amryw ohonynt ar gael yn Ne Cymru a mae dau lun o'i dad i'w cael, y naill yng nghapel y Groeswen ger Caerffili a'r llall yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan.

Bu farw yn y Groeswen (lle y bu ei dad unwaith yn weinidog) yn 1915, a chladdwyd yno.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/