JONES, JOHN ROBERT (‘Alltud Glyn Maelor’; 1800 - 1881), llenor ac emynydd

Enw: John Robert Jones
Ffugenw: Alltud Glyn Maelor
Dyddiad geni: 1800
Dyddiad marw: 1881
Plentyn: J.R. Jones
Plentyn: William Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: llenor ac emynydd
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yn Llanarmon yn Iâl yn 1800; yr oedd yn perthyn i ‘Ehedydd Iâl’ (William Jones, 1815 - 1899). Prentisiwyd ef yn grydd, a bu'n grydd hyd ei flynyddoedd diwethaf. Priododd (cafodd chwe mab), ac aeth i fyw i'r Cefnmawr, lle yr ymunodd (1827) â'r Bedyddwyr. Symudodd i'r Brymbo yn 1834, a bu yno weddill ei oes. Cynullwyd eglwys i'r Bedyddwyr, yn ei dy, yn 1836 — ar gyfer yr achlysur hwnnw y lluniodd ei emyn adnabyddus ‘Cofio ‘rwyf yr awr ryfeddol.’ Nid oedd yn dda ei fyd tua diwedd ei ddyddiau, ond cafodd waith ysgafn yng ngwaith haearn Brymbo. Bu farw 11 Mai 1881.

Sgrifennodd lawer i gyfnodolion ei enwad, a chyhoeddwyd dau lyfr o'i eiddo, Y Fodrwy Arian, 1877, a Y Rhosyn Diweddaf, 1889 (wedi ei farw). Canodd farwnadau i Christmas Evans a John Williams (1806 - 1856), llawer o garolau, a swm mawr o ganeuon ysgeifn ar destunau ysmala. Arferai argraffu emynau byrion ar gardiau, a'u gwerthu am geiniog neu ddwy yr un.

Mab iddo oedd William Jones, Abergwaun (1834 - 1895).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/