DAFYDD EMLYN (neu DAFYDD WILLIAM PRYS) (fl. 1603-22), prydydd ac, yn ôl Moses Williams, offeiriad

Enw: Dafydd Emlyn
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: prydydd ac, yn ôl Moses Williams, offeiriad
Maes gweithgaredd: Crefydd; Barddoniaeth
Awdur: Geraint Bowen

[Gweler hefyd: Moses Williams.] Y mae'r ffugenw Emlyn yn awgrymu ei fod yn hanu o gyffiniau Teifi. Canodd yn y mesurau caeth i deuluoedd yng Nghemais, megis Henllys (1603), Llwyn Gwair, Tre Wern (1614) a Phen-y-benglog (1618, 1622), yn Nhrum Saran, ac ym Margam. Gellir gweld peth o'i waith yn ei law ei hun yn Llanstephan MS 38 a B.M. MS. 48.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.