EDWARDS, DAVID (c. 1660 - 1716), gweinidog Annibynnol

Enw: David Edwards
Dyddiad geni: c. 1660
Dyddiad marw: 1716
Plentyn: Peter Edwards
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Thomas Eirug Davies

Trigai yn Abermeurig, ym mlaen dyffryn Aeron, ac yr oedd yn berchen tai a thiroedd ym mhlwyfi Nantcwnlle a Llanddewibrefi. Yr oedd yn gymydog a chyfaill i'r amaethwr John Jones, Llwyn Rhys, arweinydd ymneilltuaeth yng nghanolbarth Ceredigion. Yr oedd Edwards yn ysgolhaig da, ac ordeiniwyd ef yn weinidog cynorthwyol i David Jones yng Nghaeronnen, Cellan, ac eglwysi eraill y gylchdaith, sef Crugymaen, Llwyn Rhys, a'r Cilgwyn, Bu farw yn 1716, a gadawodd yn ei ewyllys lyfrau i'w gydweinidogion yn y cylch ar y pryd, sef Philip Pugh a Jenkin Jones. Ei wyres Elinor oedd priod Daniel Rowlands, Llangeitho.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/