Cywiriadau

GRIFFITH (TEULU), Carreglwyd, sir Fôn.

Disgyn y teulu hwn o Ednyfed Fychan, distain Llywelyn Fawr a chyndad teulu'r Tuduriaid. Trydydd mab William Griffith Vychan o'r Penrhyn, Sir Gaernarfon, oedd EDMUND GRIFFITH, Porth-yr-aur, Caernarfon, a briododd Janet, merch Maredydd ap Ieuan ap Robert, un o hynafiaid teulu Wynn o Gwydir a hendaid Syr John Wynn, yr enwocaf o'r teulu hwn. Eu pedwerydd mab hwy oedd WILLIAM GRIFFITH (1515 - 1587), offeiriad. Sefydlwyd ef yn rheithor Llanfaethlu, 30 Mai 1544, collodd y fywoliaeth yr un flwyddyn, ond fe'i hadferwyd iddi yn 1558-9. Prynodd ef stad Tŷ'n-y-pant (neu Carreglwyd fel y'i galwyd yn ddiweddarach), sir Fôn, am £700, a phriododd Elizabeth, merch Gruffydd ap Robert, Carne, sir Fôn. Bu farw William Griffith yn Llanfaethlu, 17 Tachwedd 1587. Bu ei fab JOHN GRIFFITH (bedyddiwyd 1608), cyfreithiwr, yn ysgrifennydd dros dro i Henry, iarll Northampton. Pedwerydd mab William Griffith oedd ROBERT GRIFFITH (bu farw 1630) a briododd Anne, merch Owen Pritchard o blwyf Llanfflewyn (yn awr Tŷ Newydd), sir Fôn. Ganwyd iddynt hwy ddau fab eithriadol. Un ohonynt oedd WILLIAM GRIFFITH (1597 - 1648), offeiriad; ganwyd 28 Hydref 1597. Addysgwyd ef yn Winchester a New College, Rhydychen; graddiodd yn 1618. Etholwyd ef yn gymrawd o'i goleg. Dilynodd y gyfraith gan gymryd graddau B.C.L. yn 1622 a D.C.L. yn 1627. Bu'n ganghellor esgobaethau Bangor a Llanelwy, yn ‘Master of the Rolls (in Wales),’ ac yn 1631 dewiswyd ef yn Feistr yn y Ganghellys. Priododd Mary (bu farw 1645), merch John Owen, esgob Bangor. Bu farw o'r pla 17 Hydref 1648. Ei frawd ieuengaf oedd George Griffith (1601 - 1666), esgob Llanelwy.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

GRIFFITH (TEULU)

Bu William Griffith f. yn 1587 yn 71 oed. Darllener c. 1516 - 1587 fel ym mhar. olaf yr erthygl ar Edmund Griffith. Yr oedd John Griffith yn fyw 10 Mehefin 1608. Dilëer ‘bedyddiwyd’.

    Dyddiad cyhoeddi: 1970

    Cywiriadau