GRUFFUDD LEIAF (15fed ganrif), bardd

Enw: Gruffudd Leiaf
Plentyn: Ieuan ap Gruffudd Leiaf
Rhiant: Gruffudd Fychan ap Gruffudd ap Dafydd Goch
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

brodor o sir Ddinbych, mab Gruffudd Fychan ap Gruffudd ap Dafydd Goch, o linach Owain Gwynedd (Pen. MS. 127 (17)). Ceir englyn o'i waith yn Cwrtmawr MS. 242 (1) ac N.L.W. MS. 6499 (1). Priodolir cywydd i'r dylluan iddo mewn rhai llawysgrifau hefyd, e.e. Cardiff MS. 64 (552), ac Esgair MS. 1 (37); ond rhoir enw Dafydd ap Gwilym, ac aelodau eraill o deulu Gruffudd, sef Rhobert Leiaf a Syr Sion Leiaf, wrth yr un cywydd mewn amrywiol lawysgrifau eraill; gweler Jones a Lewis, Mynegai. Ceir peth o waith ei fab Ieuan mewn llawysgrifau hefyd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/